NUTSWERKZAAMHEDEN BADHUISSTRAAT

Den Haag, 22 maart 2023

Nutsvoorzieningen in de Badhuisstraat in Scheveningen worden vernieuwd
Scheveningen, 22 maart 2023 – De nutsvoorzieningen in de Badhuisstraat in Scheveningen worden
vernieuwd. De werkzaamheden zijn gestart op 19 januari jl. en zullen naar verwachting tot oktober
2023 duren. Tijdens deze periode zijn de bedrijven altijd bereikbaar. De Vereniging BIZ Badhuisstraat
probeert samen met de nuts uitvoerder Van Vulpen de overlast tot een minimum te beperken door
regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over de vooruitgang van het project en eventuele
problemen tijdig te signaleren en op te lossen.
Doel

De vernieuwing van de nutsvoorzieningen, gasleiding en waterleidingen, vormt een belangrijk
onderdeel van de geplande herinrichting van de Badhuisstraat.
Door nu te investeren in groot onderhoud in de ondergrondse infrastructuur, voorkomen we dat de
straat weer in de nabije toekomst op de schop zou moeten.
Tevens wordt door deze werkzaamheden nu uit te voeren de betrouwbaarheid en kwaliteit van de
voorzieningen gewaarborgd en wordt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze wijk. De
werkzaamheden omvatten onder andere, het controleren en waar nodig het vervangen van de nuts
aansluitingen vanuit de bedrijven en woningen tot aan de hoofdleiding. Direct gevolgd door het
vervangen van de oude hoofdleidingen van gas, water en elektra die door de Badhuisstraat lopen.
Ook KPN heeft hard gewerkt in de straat en is bijna klaar met het aanleggen van glasvezel kabels
onder de stoep. De Badhuisstraat wordt klaar gemaakt voor de toekomst.
Vooruitgang

Inmiddels zijn de meeste nuts aansluitingen (gas, water en stroom) gecontroleerd en waar nodig
vervangen. De volgende fase is het vervangen van de oude leidingen die onder de stoep van de
Badhuisstraat lopen. De werkzaamheden vinden momenteel plaats ter hoogte van Badhuisstraat nr.
166. Volgens aannemer Van Vulpen wordt er telkens gewerkt in stroken van 30 meter per week
waarin de stoep wordt opengebroken, de leidingen vervangen en vervolgens de stoep weer gesloten.
U blijft van harte welkom in de Badhuisstraat

Tijdens de werkzaamheden zijn de bedrijven bereikbaar.
Er zijn speciale voetgangersbruggen, waarmee u veilig
de winkels waarvoor de werkzaamheden plaatsvinden
kunt bereiken. Na overleg met Vereniging BIZ Badhuisstraat en Van
Vulpen, zullen er voortaan ook tijdelijke op- en afritten
worden gerealiseerd ten bate van scootmobielen en
rolstoelers en kinderwagens.