HERINRICHTING BADHUISSTRAAT – VOORLOPIG ONTWERP

Voorlopigontwerp

De herinrichting van de Badhuisstraat komt steeds dichterbij. Op woensdag 22 september 2021 hield de gemeente online een informatiebijeenkomst over het voorlopig ontwerp. U kunt deze bijeenkomst terugkijken via https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/verkeer-en-vervoer/bereikbaarheid/badhuisstraat-nieuwe-inrichting-en-riolering.htm

Meer informatie over het Voorlopig Ontwerp is te vinden op  www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken via het Raadsinformatiesysteem kan je zoeken op RIS 309804. Alle stukken liggen ook ter inzage in het Stadsdeelkantoor Scheveningen.

Planning

  • Eind 2019: 1e schetsontwerp
  • Juni 2020: vaststellen schetsontwerp
  • Augustus 2021: voorlopig ontwerp (VO) vrijgegeven voor inzage
  • September/oktober 2021: voorlopig ontwerp ligt ter inzage
  • Eind 2021: vaststellen definitief ontwerp (DO )
  • Eind 2022: opstellen Definitief ontwerp bestek en aanbestedingen.
  • Begin 2023 : start werkzaamheden