HERINRICHTING BADHUISSTRAAT – DEFINITIEVE ONTWERP

Definitieve Ontwerp

De Herinrichting van de Badhuisstraat komt steeds dichterbij, voor de inhoud van de herinrichting kunt u terecht via bijgevoegde link (https://denhaag.raadsinformatie.nl/modules/13/Overige%20bestuurlijke%20stukken/713549). Naar verwachting zal het definitieve ontwerp voor het eind van het jaar (2022) voor goedkeuring worden aangeboden aan het College. De BIZ- Badhuisstraat, in samenwerking met de gemeente en diverse externe partijen is nu echt hard op weg naar de realisatie van een complete herinrichting van de openbare ruimtes in de Badhuisstraat.

Planning

De eerste fase, rioolwerkzaamheden en infrastructuur, uitgevoerd door Stedin en Dunea zijn gepland halverwege 2023. Aandachtpunt voor de BIZ Badhuisstraat is om het hinder van de werkzaamheden van dit project (en de mogelijke herinrichting van de rotonde Duinstraat) voor de ondernemers en de omgeving te beperken. De herinrichting van de winkelstraat zal worden opgestart na het afronden van de riool en infrastructuurwerkzaamheden en voorziet in een omvangrijke 1ste fase. Een vervolgfase ziet toe op een ontwerpstudie voor elementen aan de entrees aan de kopse kanten van winkelstraat. Wanneer er een definitieve planning bekend is zullen wij het aan u doormailen.