VOORAANKONDIGING – Officiële stemming voor verlenging van de BIZ Badhuisstraat

VOORAANKONDIGING

Beste collega-ondernemer,

We zijn er bijna. De officiële stemming voor de verlenging van de BIZ Badhuisstraat komt nu echt in zicht! De Haagse gemeenteraad heeft op 21 september 2021 een positief besluit genomen over ons voorstel voor de verlengingvan BIZ Badhuisstraat. Nu moeten we de laatste stap zetten: de officiële stemming. Uiteindelijk zijn wij, ondernemers én eigenaren in winkelgebied Badhuisstraat het zelf die moeten besluiten of we wel of niet  willen verlengen met een nieuwe BIZ-periode van 5 jaar.

In de week van 25 oktober a.s. ontvangt u een grote envelop met dit BIZ- logo:
LET OP: Gooi deze envelop niet weg!

 In de envelop zit, naast het officiële stembiljet en de begeleidende brief, ook informatie over Vereniging BIZ Badhuisstraat een opsomming van de geplande activiteiten en bijbehorende begroting. U ziet dan zwart op wit hoeveel meer financiële slagkracht we hebben als we met elkaar meebetalen aan de BIZ-vereniging.

De officiële draagvlakmeting (stemming) moet onafhankelijk plaatsvinden, het BIZ-bestuur mag deze dus niet zelf uitvoeren. Omdat gemeente Den Haag in de toekomst ook de heffingen verstuurt, int en overdraagt aan onze BIZ-vereniging, is in de wet vastgelegd dat zij de stemming moet organiseren. Stemmen kan o.a. door gebruik van de bij het stembiljet gevoegde antwoordenvelop. Dit jaar is het ook mogelijk om per e-mail te stemmen. Bij het stembiljet treft u meer informatie over hoe het stemmen per e-mail werkt.

Laat volgende week uw stem niet verloren gaan en vul het stembiljet tijdig in zodat u meebeslist over de toekomst van uw en ons winkelgebied. U ontvangt in de week van 25 oktober het stembiljet en de stemperiode sluit op zondag 14 november 2021.

Heeft u nog vragen? Aarzel niet en neem contact op met één van de BIZ-bestuursleden op info@badhuisstraat.biz

Met ondernemende groet,

Mariska van den Berg

Voorzitter Vereniging BIZ Badhuisstraat